Monday, 4 April 2011

PAI UNTUK PELAJAR - Bahagian Tilawah T2 - ILMU PENYULUH KEHIDUPAN

Menuntut ilmu merupakan sesuatu teras dalam kehidupan beragama. Islam menuntut umatnya supaya memiliki ilmu yang mantap barulah dapat menjadi seorang Muslim yang sempurna iman dan amalnya. Sesiapa yang ingin memiliki dunia hendak dengan memiliki ilmu,sesiapa yang inginkan akhirat juga mestilah memiliki ilmu. Sesiapa yang inginkan kedua-duanya bersama,semestinya dengan memiliki ilmu.

No comments:

Post a Comment